Integritetspolicy

Ideal Design som skapat och gett ut appen Fånga draken samlar ej in personuppgifter eller enhetsdata från användarna av appen Fånga draken.

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet eller till hans eller hennes familj. Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post.